Bæredygtighed hos Elas

Når du handler med ELAS, hjælper du os med at gøre en forskel for miljøet.
ELAS har gennem en årrække arbejdet målrettet på at producere mere bæredygtigt. I produktionen handler der blandt andet om at minimere vores energi- og ressourceforbrug. Men vi vil også gerne være med til at påvirke markedet og hjælpe vores kunder med at træffe bæredygtige valg. Derfor tilbyder vi mulighed for at vælge bæredygtige råmaterialer i alle de af vores produkter, hvor det er muligt og giver mening.
Vi bestræber os på til stadighed at have FN’s verdensmål for øje.

Energi

Vi har udskiftet alle lyskilder til LED og har efterisoleret store dele af vores bygninger. Det har givet os nogle store besparelser på energiforbruget. Siden da har vi årligt sparet energi svarende til 22,5 ton CO2

Ressourcer

Vores medarbejdere har stor fokus på at optimere produktionsprocesserne, så vi opnår så optimal en udnyttelse af vores kapacitet som muligt.

Vores produkter

ELAS vil gerne være med til at sætte skub i den grønne omstilling, og vi giver derfor vores kunder mulighed for at vælge bæredygtige alternativer i alle de produkter, hvor det er muligt.

Energi

Vi har udskiftet alle lyskilder til LED og har efterisoleret store dele af vores bygninger. Det har givet os nogle store besparelser på energiforbruget. Siden da har vi årligt sparet energi svarende til 22,5 ton CO2*

*Ifølge Energinet svarer 1 kWh til udledning af 0,15 kg CO2.

Når vi effektiviserer vores energiforbrug, er vi med til at arbejde for FN’s Verdensmål 7.3:

7.3

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

ELAS har desuden netop besluttet kun at anvende grøn strøm fremover, og vi har derfor købt oprindelsescertifikater for 100% af vores elforbrug for de næste tre år i både Danmark og Letland (de såkaldte RECS-beviser – se nærmere om disse her: https://www.energidanmark.dk/elforbrug/certifikater/recs-beviser/. Elas er herefter Co2 neutrale på vort samlede el-forbrug. Certifikaterne dokumenterer, at der produceres en mængde grøn strøm svarende til vores forbrug; samtidig støtter vi gennem vores certifikater opførsel af nye anlæg der producerer vedvarende energi.

Når vi vælger at bruge grøn strøm, er vi med til at arbejde for FN’s Verdensmål 7.2:

7.2

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Ressourcer

Vores medarbejdere har stor fokus på at optimere produktionsprocesserne, så vi opnår så optimal en udnyttelse af vores kapacitet som muligt. Derfor kan vi i dag være stolte af at have minimeret vores spild til under 3%, hvilket i vores branche er så lavt, som det næsten kan lade sig gøre at opnå.

Medarbejderne har også taget et stort ansvar for at sortere alt affald fra produktionen, så vi til stadighed forsøger at optimere således at materialer, som kan genanvendes, bliver frasorteret.

Vi vil fortsætte med at minimere andelen af usorteret restaffald, og vores ambition er, at andelen af genbrug eller genanvendelse af vores affald skal blive ved med at stige fra år til år.

Når vi genbruger eller genanvender en større del af vores ressourcer, er vi med til at arbejde for FN’s Verdensmål 12.5:

12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Vores produkter

ELAS vil gerne være med til at sætte skub i den grønne omstilling, og vi giver derfor vores kunder mulighed for at vælge bæredygtige alternativer i alle de produkter, hvor det er muligt.

OEKO-TEX:

Vores produkter består af mere end 80% OEKO-TEX-certificerede råvarer.
Vores produkter er certificeret efter OEKO-TEX STANDARD 100. Hvis en vare bærer STANDARD 100-mærket, kan du være sikker på, at alle komponenter i den, fx stof, tråd, elastik eller farve, er testet for skadelige stoffer, og at varen derfor er uskadelig for menneskers helbred. STANDARD 100 er en certificering, der stiller større krav til materialerne end lovgivningen. Der er dog ikke tale om et økologisk produkt, men vi tilbyder også økologiske tekstiler.
Når vi arbejder med miljøcertificering af vores produkter, er vi med til at arbejde for FN’s Verdensmål 3.9 og 12.4:

3.9

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

12.4

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Genbrugspolyester rPET:

Som kunde har du mulighed for at erstatte ny, oliebaseret polyester med genbrugspolyester. Polyester er lavet af plastmaterialet PET, og genbrugspolyester kaldes rPET (hvor r = recycled). Kvaliteten er nøjagtig den samme for de to typer, men for hvert kilo ny PET, som erstattes af et kilo rPET, sparer man atmosfæren for 2,5 kg CO2.*
Hvis du bestiller dine varer med genbrugspolyester, kan ELAS derfor regne ud, hvor meget CO2, du som kunde sparer atmosfæren for i alt, afhængig af mængden af materialer, der indgår i netop din ordre.

* Tallet er baseret på undersøgelser fra blandt andet DTU og er bredt anvendt som et gennemsnitstal af Plastindustriens brancheforening i Danmark.

Når vi anvender genbrugsmaterialer i vores produktion, er vi med til at arbejde for FN’s Verdensmål 12.5:

12.5

Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

GOTS-certificeret økologisk bomuld:

Vi tilbyder også vores kunder at anvende GOTS-certificeret, økologisk bomuld som erstatning for konventionelt dyrket bomuld. GOTS står for “The Global Organic Textile Standard” og er en standard for økologiske fibre, som er anerkendt i hele verden. Hvis du vælger økologisk bomuld, er du med til at begrænse brugen af pesticider i de lande, hvor bomulden produceres. Det efterlader jorden sundere og mere levende til de næste generationer, det sikrer en større biodiversitet, og forurener ikke vandmiljøet med rester af sprøjtegifte. GOTS garanterer desuden en høj standard for beskyttelse af arbejdsmiljø og arbejderrettigheder.

Når vi anvender økologisk producerede produkter i vores produktion, er vi med til at arbejde for FN’s Verdensmål 2.4, 6.3 og 8.8:

2.4

Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.

6.3

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

98% af alle ordrer leveres til tiden

67 års erfaring

32 mio. meter om året

ELAS DK

ELAS A/S’ fabrik og hovedkontor ligger i Herning. Her udvikles og produceres de løbende meter af vævet, hæklet og flettet elastik, blonder og faste bånd.

ELAS BALTIC

Datterselskabet SIA ELAS Baltic ligger i Letland. Her videreforarbejder vi de løbende meter. Det vil typisk være syning, ultralydssvejsning og pakkeoperationer.

Designed by Design Concern | All rights reserved Elas A/S